Ventilatie: een zaak van levensbelang

Heb je het al meegemaakt dat je ’s nachts wakker wordt met een gebrek aan verse lucht? Of dat je tijdens het werk op kantoor plots moe en duizelig wordt? De hoofdoorzaak van deze gebeurtenissen ligt vaak bij een slechte verluchting, waarbij de kamer zich vult met te veel uitgeademde lucht niet langer van voldoende kwaliteit is. De oplossing is een degelijk ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat je de hele dag door over voldoende lucht van degelijke kwaliteit kan beschikken.

Ventilatiesystemen omwille van tijdsgeest

De reden waarom er tegenwoordig meer geïnvesteerd wordt in een goed ventilatiesysteem is zeer terecht. Vroeger werd er automatisch meer op natuurlijke wijze geventileerd omwille van de slechtere isolatie. Deuren en ramen hadden spleten en daken waren niet geïsoleerd. Vervuilde lucht kon makkelijker buiten en goede lucht kon makkelijker binnen. Maar vandaag worden er steeds meer zeer goed geïsoleerde woningen gebouwd, waar zeer weinig of geen tocht meer voorkomt en vervuilde lucht op een andere manier naar buiten moet.

Verschillende systemen en kostprijzen

Om die luchtverversing waar te maken bestaan er al verschillende systemen, genaamd systeem A, B, C en D. Ze verschillen onderling omwille van kostprijs en werking. Er bestaat een systeem waarbij de ventilatie natuurlijk gebeurt of mechanisch, of een combinatie van de twee. Er moet immers een dubbele werking bestaan, het aan- en het afzuigen. Het systeem D dat volledig mechanisch ventileert zal duurder zijn dan het systeem A, dat volledig natuurlijk ventileert. Daarnaast is de grootte van de te ventileren oppervlakte ook een factor in de kostprijs.

Er is uiteraard ook sprake van een terugverdienfactor want bepaalde ventilatiesystemen hebben een gunstige invloed op het energieverbruik. Die is natuurlijk ook weer afhankelijk van verschillende factoren: luchtdichtheid van de woning, isolatiewaarde, …

De wet moeit zich ook…

Wist je dat vanaf 1 januari 2006 de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of grote renovatie verplicht? Dit geldt dus voor kantoren en ook woningen.

Comments are currently closed.