Energie 2050

De energiebronnen van de toekomst

3 gratis tips voor lagere energierekening

De afgelopen jaren zijn de energieprijzen in Nederland aanzienlijk gestegen. Door meer concurrentie lijkt de markt nu enigszins te stabiliseren, de energieprijzen worden iets lager, maar feit blijft dat het een behoorlijke maandelijkse kostenpost blijft voor veel gezinnen. We geven 3 tips die ervoor kunnen zorgen dat uw energierekening zo laag mogelijk blijft.

Vergelijk vooral

Er zijn diverse websites waarop u de diverse aanbieders van energie kunt vergelijken. Door te kijken wat u bij de verschillende instanties betaalt, kunt u tegelijkertijd geld besparen. U zult niet de enige zijn die aan het einde van het jaar overstapt naar een andere energiemaatschappij omdat u heeft gezien dat het veel goedkoper kan. Het nalopen van een overzicht met verschillende aanbieders kan soms enige tijd kosten, maar realiseer je dat het vaak meer dan de moeite waard is.

Bepaar op stookkosten

Dit is natuurlijk een hele bekende maatregel. Maar hoe maak je het jezelf hiermee makkelijker en kun je meer controle krijgen over de stookkosten? Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een thermostaat die automatisch aan en uit slaat. Op die manier kun je de tijden instellen waarvan je denkt dat het overbod of juist nodig is om te stoken. Tegenwoordig beschik je over allerlei thermostaten, zelfs die op afstand te bedienen zijn. Wanneer u dus op vakantie bent en u bent vergeten de verwarming uit te zetten, geen paniek, dat kan dan altijd nog.

Isolatie in huis

Een goed geïsoleerd huis kan je een tevreden blik geven wanneer de energierekening door de brievenbus valt. Door een goede isolatie heb je minder energie nodig om het huis te verwarmen. Dit leidt tot uiteraard minder energiekosten. Bezuinig daarom niet op het aanschaffen van dubbele beglazing in huis, goede deurposten en isolerend materiaal (in bijvoorbeeld tuinhuisje of een schuurtje). De kosten voor aanschaf verdien je al snel terug door lage energierekeningen.

Ventilatie: een zaak van levensbelang

Heb je het al meegemaakt dat je ’s nachts wakker wordt met een gebrek aan verse lucht? Of dat je tijdens het werk op kantoor plots moe en duizelig wordt? De hoofdoorzaak van deze gebeurtenissen ligt vaak bij een slechte verluchting, waarbij de kamer zich vult met te veel uitgeademde lucht niet langer van voldoende kwaliteit is. De oplossing is een degelijk ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat je de hele dag door over voldoende lucht van degelijke kwaliteit kan beschikken.

Ventilatiesystemen omwille van tijdsgeest

De reden waarom er tegenwoordig meer geïnvesteerd wordt in een goed ventilatiesysteem is zeer terecht. Vroeger werd er automatisch meer op natuurlijke wijze geventileerd omwille van de slechtere isolatie. Deuren en ramen hadden spleten en daken waren niet geïsoleerd. Vervuilde lucht kon makkelijker buiten en goede lucht kon makkelijker binnen. Maar vandaag worden er steeds meer zeer goed geïsoleerde woningen gebouwd, waar zeer weinig of geen tocht meer voorkomt en vervuilde lucht op een andere manier naar buiten moet.

Verschillende systemen en kostprijzen

Om die luchtverversing waar te maken bestaan er al verschillende systemen, genaamd systeem A, B, C en D. Ze verschillen onderling omwille van kostprijs en werking. Er bestaat een systeem waarbij de ventilatie natuurlijk gebeurt of mechanisch, of een combinatie van de twee. Er moet immers een dubbele werking bestaan, het aan- en het afzuigen. Het systeem D dat volledig mechanisch ventileert zal duurder zijn dan het systeem A, dat volledig natuurlijk ventileert. Daarnaast is de grootte van de te ventileren oppervlakte ook een factor in de kostprijs.

Er is uiteraard ook sprake van een terugverdienfactor want bepaalde ventilatiesystemen hebben een gunstige invloed op het energieverbruik. Die is natuurlijk ook weer afhankelijk van verschillende factoren: luchtdichtheid van de woning, isolatiewaarde, …

De wet moeit zich ook…

Wist je dat vanaf 1 januari 2006 de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of grote renovatie verplicht? Dit geldt dus voor kantoren en ook woningen.

CV ketel onderhouden

Waarom zouden we zelf onze centrale verwarmingsketel onderhouden als er vakmensen zijn die dat doen? Juist omdat de cv ketel – zeker in koude seizoenen – een dagelijkse noodzaak is, is het belangrijk om het minimale te weten over het onderhoud daarvan. 

U zou tenminste moeten weten hoe de ketel kan worden bijgevuld, hoe het moet worden schoongemaakt en wat de meest veilige manier is om het apparaat te gebruiken. Het is ten eerste belangrijk dat u de cv ketel minstens een keer per jaar zelf nakijkt of laat nakijken. En bij voorkeur in het najaar, nog voordat de koude maanden aanbreken. Twee belangrijke onderhoudstaken zijn de waterdruk meten en de ketel bijvullen.

Pelletkachel CV installatie
Weet u al wat een pelletkachel of pelletketel is? Je kan een pelletkachel of ketel laten inbouwen in een CV systeem. Maar dit is een zeer lastige klus en moet gedaan worden door een specialist. Er zijn geen vlammen zichtbaar in een pellet CV ketel. Het is een ketel die je in de garage of bijkeuken kunt neerzetten. Het is perfect om tapwater te verwarmen en dat allemaal zonder gas te gebruiken!

Waterdruk meten

De waterdruk in uw verwarmingsinstallatie is gemakkelijk af te lezen van het scherm op de hr ketel. De meter is ook te vinden bij een ander vulpunt, zoals de badkamer of in de bijkeuken. Het kan ook dat bij uw installatie een losse meter is vastgemaakt aan de leidingen onder aan de ketel. Waar de drukmeter ook staat, belangrijk is dat de druk in de ketel tussen 1,5 en 2,0 bar moet liggen. Een lagere druk is een indicatie dat de ketel moet worden bijgevuld.

Dit kan door een tuinslang te koppelen aan de cv installatie en een kraan. Indien u de kraan van de wasmachine gebruikt om de installatie bij te vullen, moet u de  kraan eerst goed dichtdraaien voordat u de slang van de wasmachine ontkoppelt. Omdat er meestal toch wat water lekt, is het handig om een emmer en een dweil gereed te houden.

Lucht in de installatie

En nu moet u opletten. om geen lucht in de installatie te laten komen, moet u de slang eerst vol laten lopen met water. Hou het andere uiteinde omhoog en bevestig het voorzichtig aan het aftap punt van de installatie. Open vervolgens beide kranen en vul de installatie totdat de druk  tussen 1,5 en 2,0 bar is gerezen. Sluit de kranen af en laat de slang nog een poosje gekoppeld blijven.

Het kan gebeuren dat er ondanks alles toch lucht is gekomen in de cv ketel. Om zeker te zijn dat er geen lucht in de ketel is draait u de ontluchtingskraan voorzichtig open met de ontluchtingssleutel. Ga door totdat er geen lucht meer uitkomt, maar water. Vang het water op met een bakje of met een doek. De ontluchtingspunten zijn altijd aan de bovenkant van de radiatoren en in het hoogste punt van een stuk cv-leiding. Dit, omdat de lucht van nature omhoog wil.

Het is goed om na het ontluchten de waterdruk nogmaals te controleren. Indien het toch nog te laag is, kan het alsnog worden bijgevuld, alvorens u hebt opgeruimd. Ontkoppel de slang na het bijvullen van het aftappunt. Het kan namelijk poreus worden als er warme lucht in gaat. Als laatst haalt u de slang op het hoogste punt weg en legt het in een teil of emmer om uit te lekken. De andere kant van de slang kan daarna ook los.

Overstapmarkt groeit gestaag maar zeker

De overstapmarkt groeit gestaag: er zijn steeds meer mensen die overstappen van energie. Dankzij vergelijkingssites als Energievergelijker.nl en Verlaagjemaandlasten.nl wordt het inzicht in de energiewereld transparanter gemaakt voor consumenten, wat bijdraagt aan het groeien van het aantal overstappers. Op vergelijkingssites wordt energie vergelijken bijzonder gemakkelijk en inzichtelijk gemaakt.

Keerzijde vergelijkingssites
Vergelijkingssites verhogen dus het inzicht en verlagen de overstapdrempel. Echter zit er ook een keerzijde aan dit verhaal, voornamelijk voor de energieleveranciers: zij moeten enorm inleveren om met een aanbieding in de top vijf van een vergelijkingsmodule terecht te komen.

Energieleveranciers als Oxxio, E.ON en Nuon gaan de concurrentiestrijd aan en proberen zo veel mogelijk nieuwe klanten te strikken door hoge welkomstkortingen en lage energieprijzen aan te bieden. Dit gaat vaak ten koste van de ‘vaste’ klanten: na afloop de overeengekomen contractperiode val je terug op de (vaak veel duurdere) standaardtarieven van een energieleverancier.

Andere energieleveranciers, zoals Greenchoice en grote leveranciers als Essent en Eneco, investeren wel tijd en energie in het vasthouden van bestaande klanten en het blijven optimaliseren van de klantenservice.

Soepel overstappen over hetzelfdeHoewel prijsvechters als Oxxio en E.ON graag de concurrentie aangaan op basis van prijs, scoort Greenchoice weer beter op serviceniveau. Waar je ook voor gaat in een energieleverancier, het overstappen verloopt in beginsel hetzelfde. De energieleveranciers scoren gemiddeld een 8,5 op het gebied van het overstapproces, al met al geen slechte scoren. Dit is een goed signaal naar zij die nog twijfelen over het overstappen naar een andere energieleverancier of denken dat het te veel werk is; het overstappen zelf verloopt over het algemeen soepeltjes.

Krachten bundelen voor het klimaat

Het eerste mondiale initiatief om gezamenlijk actie te ondernemen tegen het versterkte broeikaseffect werd genomen tijdens de in 1992 in Rio de Janeiro georganiseerde conferentie over milieu- en energie, de UNCED. De deelnemers stelden het Wereldklimaatverdrag op, bekend als de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). De geïndustrialiseerde (Annex 1) landen verplichtten zich onder andere om hun uitstoot van broeikasgassen in het jaar 2000 te stabiliseren ten opzichte van de uitstoot van 1990. Hierna moest reductie volgen.
Tevens stelde men vast dat het versterkte broeikaseffect kosteneffectief bestreden kon worden door investeringen van Annex 1-landen in reductie en vastlegging van broeikasgassen in andere landen.

Gezamenlijk protocol

Als aanvulling op de UNFCCC werd in 1997 het Kyoto Protocol (download text, pdf 66 KB) opgesteld, waarin de meeste geïndustrialiseerde landen (Annex B) een verplichting aangingen om broeikasgassen in de atmosfeer te beperken en energie te besparen. De afgesproken gemiddelde reductie is 5,2% ten opzichte van de emissies in 1990, te bereiken gedurende de periode 2008-2012 (de ‘commitment-periode’). Het Kyoto Protocol treedt in werking als ten minste 55 landen die het UNFCCC hebben ondertekend het protocol ratificeren. Onder die landen moeten er Annex 1-landen zijn die tenminste 55% van de broeikasgas-emissies in 1990 voor hun rekening nemen. In het Kyoto Protocol worden de 6 belangrijkste broekasgassen aangewezen met een onderling sterk verschillende werking. Om de vaststelling van de doeleinden te vergemakkelijken drukt men het effect van deze broeikasgassen uit in CO2-equivalenten. Energie besparen kan tevens worden gerealiseerd door de inzet van energiezuinigere verlichting zoals die in Nederland wordt geleverd door Greenthumb.

Met het Kyoto Protocol kwam de maximale hoeveelheid broeikasgassen die een Annex 1-land mag uitstoten (Assigned Amount Units – AAU’s) vast te staan. De Europese Unie verplichtte zich 8% te reduceren ten opzichte van de emissies in 1990. De herverdeling binnen de EU leidde ertoe dat Nederland een emissiereductie-doelstelling van 6% heeft, overeenkomend met ongeveer 50 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar gedurende de periode 2008-2012. Onder meer het fabriceren van gerecycled kunststof straatmeubilair draagt bij aan meer milieumaatregelen.

De flexibele mechanismen

In het Kyoto Protocol is beschreven dat Annex 1-landen hun emissiereductiedoelstelling voornamelijk binnen de eigen landsgrenzen dienen te verwezenlijken. Er zijn echter 3 innovatieve mechanismen afgesproken die Annex 1-landen kunnen helpen hun emissiereductiedoelstelling op kosteneffectieve wijze te bereiken. Dit zijn Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanism (CDM) en Emissions Trading (ET).

JI betreft projecten die Annex 1-landen in andere Annex 1-landen uitvoeren met het oog op emissiereductie (bijvoorbeeld door energiezuiniger productie) of vastlegging (bijvoorbeeld door de aanleg van bos) van broeikasgassen. Dit levert Emission Reduction Units (ERU’s) op die het investerende land kan verrekenen met de eigen emissiereductiedoelstelling.
In CDM voeren Annex 1-landen projecten uit in ontwikkelingslanden met hetzelfde doel als in JI. CDM-projecten leveren Certified Emission Reductions (CER’s) op.
In ET kunnen Annex 1-landen AAU’s, ERU’s en CER’s met elkaar uitwisselen.

Er zijn verschillende energie providers op de markt, met verschillende voorwaarden. Wanneer uw huidige energie vergelijken wilt met andere aanbieders, denk dan ook na over zaken als groene stroom en betrouwbaarheid.

De toekomst van energie

Kolen zijn jarenlang het belangrijkste middel geweest om energie op te wekken. Dat is inmiddels veranderd, op dit moment kan er over de hele wereld meer energie worden opgewekt met andere, duurzame, energiebronnen. Denk daarbij aan zonnepanelen en windmolens. Dit nieuws bracht het Internationaal Energie Agentschap (IEA) uit. De IEA verwacht ook dat het gebruik van duurzame energiebronnen de komende jaren zal blijven stijgen.

Welke duurzame energiebronnen zijn er?

Zonnepanelen: deze energiebron verschijnt steeds meer, niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld. Particulieren en bedrijven zien steeds vaker de meerwaarde in van deze manier van energie opwekken. Het is dan ook goed voor het milieu en na een flinke investering ook voor de portemonnee. De cijfers van het IEA wijzen uit dat er in 2015 dagelijks 500.000 zonnepanelen werden geïnstalleerd. Dat heeft onder andere te maken met de dalende prijzen van de panelen. Ook de verschillende overheden spelen hierin een belangrijke rol door te investeren in groene energie. Zo zetten de overheden van China, India, Mexico en van de VS hier vol op in.

Windmolens: steeds vaker zien we ook windmolens verschijnen. Elke 2 uur wordt er weer een nieuwe windmolen geplaatst, wereldwijd. Dat dit zo is hebben we te danken aan China. Door de vele plaatsingen daar hebben duurzame energiebronnen nu een grotere capaciteit dan alle kolencentrales.

De verschillen in energie

Uit de duurzame energiebronnen wordt groene elektriciteit opgewekt. Uit de kolencentrales wordt de zogenaamde ‘grijze energie’ opgewekt. Uit onderzoek is gebleken dat de groene energie overduidelijk beter is voor het milieu. De groene energie is milieuvriendelijk omdat het wordt opgewekt uit energiebronnen die niet opraken. Denk aan water, wind, zon en biomassa. Bij grijze energie ontstaan schadelijke gassen en afval.

Vergelijk & bespaar

Heb je een energiecontract? Waarom zou je dit contract niet eens vergelijken? Wanneer je namelijk de verschillende leveranciers vergelijkt zal je al snel ontdekken dat je in zo goed als alle gevallen te veel betaalt voor je energie. Overstappen kan je snel en onafhankelijk doen via bijvoorbeeld EasySwitch.nl – Energievergelijker. Vergelijk nu je huidige contract op www.EasySwitch.nl om verzekerd te zijn van de goedkoopste energie, een gemakkelijke overstap en een goede service! Met het overstappen van energiecontract kan je tot wel 400 euro op jaarbasis besparen.

Habitat Platform

Het Habitat Platform ondersteunt Nederlandse organisaties die internationaal werken aan een duurzame leefomgeving door de uitwisseling van kennis en ervaring, het beschikbaar maken van goede praktijkvoorbeelden, bemiddeling bij het leggen van contacten en advisering.

Missie
waterputDe activiteiten van het Habitat Platform en de instrumenten die daarbij worden toegepast dragen bij aan het bereiken van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. In het bijzonder aan de verbetering van de woonomstandigheden in sloppenwijken en het vergroten van de toegang tot veilig drinkwater, de aanwezigheid van goede sanitaire voorzieningen en het besparen van energie. Het Habitat Platform baseert zich daarbij op de uitgangspunten van de VN Habitat Agenda. Een goede leefomgeving levert een belangrijke bijdrage aan andere ontwikkelingsdoelen zoals gezondheid, locale economische ontwikkeling, energiezuinige verlichting en milieubeheer, en bevolkingsparticipatie.

Platform
Het Habitat Platform is een ontmoetingsplaats voor organisaties die actief zijn op het brede terrein van habitat. Naast voorlichting en bewustwording van de (mondiale) habitatproblematiek richt het Habitat Platform zich vooral op kennisverspreiding en toepassing van innovatieve instrumenten met als speerpunten:

•Habitat Platform Zuid-Afrika

•Habitat Platform Midden- en Oost-Europa

•City Wide Approach

•Cities for people (best practices)

LED voor terreinverlichting

Verlichting is eigenlijk overal belangrijk. Je auto of fiets heeft verlichting, om veilig in het verkeer deel te kunnen nemen. En verlichting in je woning kan zorgen voor een gezellige sfeer. Je hebt verschillende lampen in alle stijlen en hiermee kun je de inrichting van je huis versterken. Ook buiten je woning is verlichting belangrijk, je hebt terreinverlichting om je tuin of erf mee te verlichten en ook hier kun je precies je stijl aanhouden door de vele verschillende mogelijkheden die er zijn. En dan is er natuurlijk ook nog de terreinverlichting voor parkeerplaatsen, parken, en straten. Voor al deze soorten terreinverlichting is LED verlichting nu in opkomst. LED heeft zijn voor en nadelen, en het grootste nadeel is waarschijnlijk de vergelijking met spaarlampen, namelijk dat het koud licht is.

LED voor- en nadelen

Aan LEDlampen zitten voor- en nadelen. Echter zijn er in verhouding minder nadelen dan dat er voordelen zijn. Hieronder volgen de belangrijkste voordelen, met daaronder de belangrijkste nadelen. Op basis hiervan is een mening te vormen over LED verlichting.

Voordelen LED

  1. LED is energiezuinig. Veel zuiniger dan gloei- halogeen of natrumlampen. De terugverdientijd  van LED verlichting is bij professioneel gebruik (ten opzichte van de grootverbruikers sodium/natrium en kwik) één tot twee jaar.
  2. Er is niet alleen een koude kleur. LED is tegewoordig ook leverbaar in warmwit of extra warmwit en zijn dus ideaal als sfeerverlichting.
  3. De levensduur van LEDlampen is vele malen hoger dan die van andere lampen. Waar bij gloeilampen het gemiddeld aantal branduren op 1000 staat, geven fabrikanten bij LED vaak een levensduur van 35000 branduren op. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn, maar al zou het maar op de helft uitkomen is het nog 17x langer dan de gloeilamp. Een spaarlamp komt ongeveer tussen de 5000 en 10000 uur uit.
  4. LEDlampen worden niet heet, er wordt ruim 80% van de energie omgezet in licht. Bij een gloeilamp is dit slechts 10%.

Nadelen LED

Het belangrijkste nadeel van LED is dat de aanschaf ervan duurder is. Zeker voor toepassingen als straat- en terreinverlichting. Echter is de terugverdientijd kort, omdat er veel op energiekosten bespaard wordt. En ze gaan langer mee dan de conventionele soorten verlichting.

Investeren in zonne-energie

Als het over zonne-energie gaat, dan gaat het letterlijk over de energie van de zon. Een stukje over zonne-energie met veel informatie is te vinden op de website van SolarWijzer. Deze energie kan namelijk om worden gezet om gebruikt te worden voor het verkrijgen van warm water. Dan hebben we het over de zonneboiler. Er kan echter ook worden gekozen voor zonnepanelen, die worden op het dak geplaatst en zorgen ieder jaar ook voor een grote besparing op de energiekosten. De zon geeft ons warmte, die warmte kunnen we dagelijks gebruiken. Veel mensen willen besparen op de energierekening, de beste keuze die zij dan hebben als zij ook aan het milieu denken is kiezen voor de zonne-energie. Dit is een eenvoudige manier om aan energie te komen, de zon doet het werk. Je hebt maar eenmalig de investerings- en aansluitkosten en vanaf dat moment gaat het vanzelf. Het rendement dat je kunt behalen dankzij de zonne-energie kan berekend worden. Veel mensen willen een vast bedrag per jaar besparen, daar kan dan rekening mee worden gehouden als er voor de zonne-energie wordt gekozen.

Investeren in zonne-energie
Als de keuze wordt gemaakt om te investeren in de zonne-energie, dan wil dat zeggen dat je eenmalig een bedrag moet betalen. Vanaf dat moment levert het allemaal nog maar voordelen op. De benodigde apparatuur is geplaatst en iedere keer wanneer de zon schijnt wordt de energie gebruikt voor bijvoorbeeld warm water in de keuken en in de badkamer. Wil je ook genieten van deze voordelen? Dan is het van belang dat je die keuze gaat maken en gaat investeren in de zonne-energie. Vraag offertes op Solarwijzer aan zodat duidelijk is wat de kosten zijn en hoeveel rendement je per jaar hebt. Dit kan voor jou de doorslag zijn om te kiezen voor de zonne-energie. Vergelijk hier de goedkoopste energieleverancier. Maak nu je keuze en zorg dat jij ook gebruik gaat maken van de zon op een positieve manier!

Besparen met zonnepanelen

Zonnepanelen, je ziet ze tegenwoordig vaker op de daken dan Sinterklaas en Zwarte Piet. Ze vormen zelfs een gevaar tijdens de koude decembermaanden voor Sinterklaas, de Pieten en niet te vergeten het paard van Sinterklaas, Amerigo. Erg comfortabel kun je er niet overheen lopen en de kans op slipgevaar neemt desastreus toe ten opzichte van normale ruwe dakpannen. Uit verschillende nieuwsbronnen is vernomen dat er vele klachten zijn ingediend door Zwarte Pieten bij de Nederlandse regering. Zonnepanelen zijn niet de beste vrienden van het Sinterklaasfeest, maar wel een feest voor uw portemonnee!

Wat leveren zonnepanelen u op?

Het grootste voordeel van zonnepanelen is toch wel dat je zelf energie kunt opwekken, en dat scheelt flink in de portemonnee! Wie wil er nou niet geld besparen en meer geld overhouden aan leukere dingen dan je energierekening? Uit onderzoek is gebleken dat je binnen een periode van circa 10 jaar je investering hebt terugverdient. Laat staan over een periode van 20 tot 30 jaar, waarbij je logischerwijs dikke winst maakt op je investering in zonnepanelen. Wanneer je meer energie opwekt dan je verbruikt, kun je je zelf opgewekte energie ook verkopen en functioneren als een soort stroomleverancier.

Een ander voordeel is dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over de energieprijzen. Je schrikt je vast rot hoeveel je maandelijks betaalt voor je energie, met zonnepanelen kom je niet meer voor verassingen te staan. Ondanks dat zonnepanelen zich buiten op uw dak bevinden gaan ze ruim 20 tot 30 jaar mee en hebben weinig onderhoud nodig, dus ook weinig onderhoudskosten.

Wanneer je besluit te verhuizen hoeft dit geen probleem te vormen voor uw zonnepanelen. U kunt ze gewoon meeverhuizen naar uw nieuwe huis en blijven profiteren van alle voordelen. Besluit je ze te laten staan? Dat maakt uw woning aantrekkelijker voor potentiele kopers, want wie wilt er nou geen lagere maandlasten? Kortom, een grote investering waar u op de lange termijn erg van gaat profiteren!

Toch een hoge energierekening?

Niet iedereen gaat snel over op zonnepanelen, dat kan zijn omdat ze er sceptisch in staan of niet de financiële mogelijkheden ervoor hebben. Natuurlijk wil je dan ook zo min mogelijk geld uitgeven aan je energierekening en meer geld overhouden voor leukere dingen, zoals kleding, uitgaan, gadgets, boodschappen etc. Geld besparen op energie kan heel simpel zijn, maar vaak zijn we te lui om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Om te beginnen doe je er verstandig aan om energieleveranciers te vergelijken. Er bestaat niet zoiets als ‘de ene energie is beter dan de ander’. Het enige praktische verschil is het verschil in de prijs, dus vergelijken die hap en eventueel overstappen naar een goedkopere energieleverancier. Verder kun je zelf thuis hele simpele acties ondernemen om energie te besparen. Denk bijvoorbeeld aan de tv niet onnodig aan laten staan, alle lichten uitdoen in de kamers waar het niet nodig is, doe je computer of laptop uit en laat hem niet in de standby modus staan. Als je dit artikel nuttig vond, vergeet het dan niet te delen met je vrienden en familie!